Siusk.lt teisės ir sąlygos


• Sutartis sudaroma tarp dviejų šalių: paslaugos teikėjo ir paslaugos užsakovo.

• Pateikdami užsakymą, patvirtinate, kad susipažinote su sutarties sąlygomis.

• Paslaugos gavėjas, rinkdamasis siuntos gabenimo paslaugą, turi teisę rinktis bet kurį  kurjerį pagal paslaugą, kainą ar kitus kriterijus.

• Užsakymas yra priimtas, kai gaunate apie tai patvirtinantį el. laišką.

• Nustačius, kad kurjeriui buvo perduoti draudžiami siųsti ar pavojingi daiktai ar medžiagos, įmonė be įspėjimo gali anuliuoti užsakymą, o užsakovas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

• Siuntos praradimo atveju nuostolius atlygina draudimo kompanija.

• Siuntos praradimo atveju, nuostoliai nebus atlyginti, esant šioms aplinkybėms:

  1. stichinių nelaimių metu;
  2. siuntėjo ir/arba gavėjo šalyje vykstant karo veiksmams;
  3. esant netinkamai ir/arba nepakankamai siuntos pakuotei,
  4. esant netaisyklingam siuntos žymėjimui,
  5. siunčiant nekompensuojamuosius ir/arba draudžiamus siųsti daiktus,
  6. force majeure aplinkybėmis.

• Paslaugos teikėjas turi teisę keisti paslaugų kainas vienašališkai, be išankstinio perspėjimo.

•Paslaugos užsakymo metu kaina yra nurodoma eurais.

•Už paslaugos užsakymo metu pateikiamą informaciją atsakingas užsakovas.

• Siunta gali būti sunaikinta šiais atvejais:

  1. siuntoje yra draudžiami siųsti daiktai;
  2. siunta yra pažeista ir kelią pavojų žmonių sveikatai ir saugumui;
  3. siuntėjas arba gavėjas neatsiima siuntos iki nurodyto termino.

• Pristatymo terminai pradedami skaičiuoti nuo siuntos paėmimo momento.

• Siuntos pristatomos tik darbo dienomis ir darbo valandomis.

•  Paslaugos gavėjas neatsakingas už siuntos vėlavimus, sulaikymus, taikomus mokesčius, susijusius su Muitinės procedūromis. Muito mokesčius prieš siuntos pristatymą turi apmokėti gavėjas (arba, Muitinei sutikus, siuntėjas).

• Užsakovas pretenziją raštu apie apgadintą siuntą privalo pateikti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo siuntos pristatymo dienos.