Muitinės dokumentai


Priklausomai nuo konkretaus atvejo, gali būti reikalingi šie dokumentai:

• eksporto deklaracija;

• importo deklaracija;

• tranzito deklaracija;

• leidimas naudotis įgaliotojo siuntėjo/įgaliotojo gavėjo statusu;

• leidimas naudoti bendrąją garantiją ;

• leidimas sunaikinti muitinės prižiūrimas prekes;

• leidimas taikyti ekonominio poveikio turinčią muitinės procedūrą/galutinį vartojimą;

• leidimas steigti muitinės sandėlį arba leisti vykdyti veiklą E tipo sandėlyje;

• leidimas steigti laikinąjį prekių saugojimo sandėlį (importo ir eksporto terminalą);

• leidimas taikyti muitinio sandėliavimo procedūrą suaugusių vyriškos lyties galvijų mėsai   be kaulų, už kurią mokamos grąžinamosios išmokos;

• leidimas taikyti supaprastinto deklaravimo procedūrą eksportuojamiems žemės ūkio produktams, nurodant apytikslę jų neto masę;

• AEO leidimas.